Acabats

Engloba les diferents operacions i tractaments que es realitzen a les peces de metall des que surten de la fosa de fosa fins a la seva entrega final. Aquests acabats tenen com a objectiu millorar l'aparença, qualitat i funcionalitat de les peces, proporcionant-los un aspecte final adequat per al seu ús previst.

Els acabats són totes les tasques necessàries per millorar i preparar les peces metàl·liques, després de fosa fins a l'entrega final.

Els nostres acabats

FABCE destaca per la seva capacitat de proporcionar acabats de qualitat en les seves peces. Oferim la possibilitat de personalitzar els projectes amb quatre tècniques d'acabat diferents, que garanteixen resultats sorprenents. Soms capaços de satisfer les expectatives més exigents en matèria d'acabats per a peces de fosa.