Polit

Acabat refinat

Procés a través del qual, mitjançant diferents eines i abrasius, es treuen les imperfeccions d'una peça. Amb el polit aconseguim una superfície lliure de defectes i amb un aspecte més refinat. 

Oferim diferents grans de polit. Des del polit més mate, fins al polit de mirall.