Sorreig

Textura distintiva

El sorreig és una tècnica de finalització que aporta una textura distintiva a les peces metàl·liques. Aquest acabat es realitza com a part del procés de finalització i pot ser utilitzat com a acabat final, donant una aparença única i afegint caràcter a les peces. Pot donar un aspecte rugós o granulat, creant un efecte visual i tàctil atractiu.

Arenado en una cara de color gris