Acabats

Engloba des de que la peça surt de la fosa fins a l'entrega d'aquesta.