Polit

Procés a través del qual, mitjançant diferents eines i abrasius, es treuen les imperfeccions d'una peça.