Escaneig i impressió 3D

Col·laborem estretament amb empreses dedicades a l'escaneig i reproducció en tres dimensions de qualsevol tipus de peça. Aquestes empreses ens ofereixen un ampli ventall de possibilitats. Per exemple imprimir una peça a partir d'un arxiu o escanejar una escultura i reproduir-la a la mateixa mida, reduïr-la o ampliar-la.

Més possibilitats creatives

En la imatge següent, podem veure la peça original, l'ampliació en 3D i la reproducció en bronze.

Escaneig, ampliació i reproducció