Microfusió

És el sistema de fosa utilitzant la força centrípeta que fa entrar el metall dins d'un cilindre.